≡ Menu

Giải ngân gói 30.000 tỷ, bộ xây dựng muốn kéo dài thời gian

Kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hoặc cho phép hợp đồng chưa giải ngân xong hưởng mức ưu đãi là kiến nghị mà Bộ Xây

Loading...