≡ Menu

Mai Thúc Lân từ trần – Nguyên Phó Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân từ trần hồi 5h5’ ngày 29/10/2014 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.

mai thuc lan tu tran hinh anh

Đồng chí Mai Thúc Lân nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội khóa VIII; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang); đồng chí nghỉ hưu từ tháng 7/2002.Đồng chí Mai Thúc Lân, sinh ngày 6/1/1935, quê quán xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; thường trú tại nhà A6, lô A, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song vì tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 5h5’, ngày 29/10/2014, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.

mai thuc lan tu tran hinh anh 3

Với công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong hơn 60 năm hoạt động, đồng chí đã được tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Campuchia; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao cống hiến của đồng chí Mai Thúc Lân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Mai Thúc Lân với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ viếng đồng chí Mai Thúc Lân được tổ chức từ 7h -10h30’, ngày 4/11/2014 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 10h30’ cùng ngày; sau đó là lễ an táng đồng chí Mai Thúc Lân tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

mai thuc lan tu tran hinh anh 2

TIN BUỒN  Nguyên Phó Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam Mai Thúc Lân từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Mai Thúc Lân, sinh ngày 6/1/1935, quê quán xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Thường trú tại Nhà A6, Lô A, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội khóa VIII; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang); Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Campuchia, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song vì tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 5 giờ 05 phút, ngày 29/10/2014, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao cống hiến của đồng chí Mai Thúc Lân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Mai Thúc Lân với nghi thức Lễ tang cấp nhà nước.

TÓM TẮT TIỂU SỬ bác Mai Thúc Lân từ trần

Đồng chí Mai Thúc Lân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng chí Mai Thúc Lân, sinh ngày 06/01/1935; quê quán: xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; thường trú tại Nhà A6, Lô A, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 8/1948, vào Đảng tháng 9/1959.

Từ tháng 8/1948 – 7/1954, đồng chí làm liên lạc, đánh máy chữ tại cơ quan Huyện ủy Tam Kỳ, Quảng Nam; học Trường Tam Kỳ 2, Chấp hành Đoàn thanh niên cứu quốc xã Tam Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Từ tháng 02/1955 – 12/1956, đồng chí tập kết ra miền Bắc, học Trường Trung cấp Nông lâm Trung ương.

Từ năm 1957 – 10/1961, đồng chí là cán bộ kỹ thuật Ty Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh; từ tháng 11/1961 – 1964, học Đại học Nông nghiệp I; từ năm 1965 – tháng 10/1971, làm Trưởng Phòng Trồng trọt Ty Nông nghiệp Hà Bắc, Thường vụ Đảng ủy cơ quan; từ tháng 11/1971 – 4/1974, học lý luận chính trị cao cấp tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

Từ tháng 5/1974 – 12/1979, đồng chí công tác tại Ty Nông nghiệp tỉnh Hà Bắc, giữ các chức vụ: Trưởng phòng; Phó Ty; Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty; Bí thư Đảng uỷ cơ quan; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Hà Bắc.

Tháng 12/1979, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc. Năm 1980, được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc.

Từ năm 1982 – 1983, đồng chí làm Phó đoàn chuyên gia tại Bat-đom-boong, Cam-pu-chia.

Sau đó, từ năm 1984 – 10/1989, đồng chí tiếp tục công tác tại tỉnh Hà Bắc, qua các chức vụ : Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Từ tháng 11/1989 – 3/1994: Đồng chí công tác tại Quốc hội, qua các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách khóa VIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách khóa IX.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/1994 – 12/1996: Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 01/1997 – 10/1997: Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng chí là Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X; được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội khóa X (từ tháng 9/1997 – 7/2002).

Từ tháng 7/2002, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Với công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Campuchia; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. ­­­­­­­­­­­­­­­

THÔNG BÁO LỄ TANG ĐỒNG CHÍ

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban Lễ tang Nhà nước gồm 20 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban.

Linh cữu đồng chí Mai Thúc Lân quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Mai Thúc Lân được tổ chức từ 7 giờ đến 10 giờ 30 phút, ngày 04/11/2014; Lễ truy điệu và đưa tang hồi 10 giờ 30 phút, ngày 04/11/2014; sau đó là Lễ an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

View all contributions by

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

:dam :sieunhan :khocto :cuoinhe :loimat :cuoivic :cuoideu :chem :yeu :cuoi :chamhoi more »